Rekisterinpitäjä
SerpentIN / Sorted Oy
Y-tunnus: 2219221-8
Postiosoite: Urakkakuja 1 A 1, 05400 Jokela
Sähköposti: info@serpentiini.fi

Rekisterin nimi
Serpentiini.fi -sivuston verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakasyhteydenpito ja asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja verkkokaupan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, henkilötietolain mukaisten henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyvissä tarkoituksissa, tutkimustoiminta, markkinointi ja tiedottaminen. Serpentiini sitoutuu olemaan luovuttamatta rekisteritietoja eteenpäin ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin tietoja käytetään Sorted Oy:n omaan suoramarkkinointiin, mikäli asiakas ei ole suoramarkkinointia kieltänyt. Sorted Oy voi käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja toimintansa kehittämiseen, suunnitteluun ja tuotetarjonnan kohdentamiseen.

Rekisterin sisältämät tietotyypit
Rekisteri sisältää enintään seuraavat tietotyypit:
-Nimi
-Yhteystiedot
-Lupatiedot (asiakkaan suostumus markkinointiviestien vastaanottamiseen)
-Rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat
-Tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot
-Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, kuten reklamaatiot ja niiden perusteella tehdyt toimenpiteet
-Palautteet
-Mahdollisiin takuisiin liittyvät tiedot
-Perintään liittyvät tiedot
-Rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden yhteydessä annetut tai saadut tiedot
-Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
-Rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot
-Rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio)
-Rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat verkkopalvelun asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Rekisteritietoja päivitetään asiakkaan tekemien ilmoitusten mukaan sekä rekisterin päivittämiseen saatetaan käyttää tietoa yleisesti saatavilla olevista julkaisuista ja tiedostoista.

Rekisterin tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta Serpentiinin ulkopuolelle pyytämättä asiakkaiden suostumusta ja ilmoittamatta siitä erikseen.

Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen päättyessä. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua.

Rekisterin suojaus
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriin pääsy on rajattu vain välttämättömille Serpentiinin henkilökunnan jäsenille. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin.

Rekisteristä ei ole paperitulostetta. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Häiriöiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.Järjestelmä on myös suojattu palomuurilla. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Henkilötietorekisterissä oleva manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyillä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu lähettämällä tarkastuspyyntö rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu tai se voidaan vaihtoehtoisesti tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen ulkopuolisille tahoille.

Tietojen päivittäminen
Asiakas voi päivittää omia tietojaan verkkokaupassa “Omat tiedot” -toiminnon kautta. Asiakas voi myös pyytää tietojen päivittämistä asiakaspalvelusta sähköpostitse.

Maksajatietojen välitys
Maksajan tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) välitetään maksupalvelun tarjoajalle Checkout Finland Oy:lle, joka välittää ne eteenpäin maksupalveluun sisältyville lasku- ja osamaksupalveluntarjoajille (mm. OP, Klarna, Collector) tilaajan nimen, osoitteen ja tuotetiedot maksajan käyttäessä näitä maksutapoja.

Evästeiden käyttö verkkosivustoilla
Serpentiini.fi -sivustolla käytetään evästeitä (englanniksi cookies), joiden avulla sivustoja voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmäksi. Evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Serpentiini.fi- verkkosivun palvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa Serpentiinin sivustojen sisällöstä ja toiminnoista saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain hyväksyy monessa tapauksessa evästeet jo valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi halutessaan myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.